O firmie


Jesteśmy firmą doradczą, której twórcami są menagerowie z wieloletnim doświadczeniem współpracy z przedsiębiorcami, realizowanej poprzez instytucje finansowe.

 

Nasza historia zawodowa to dziesiątki zrealizowanych z powodzeniem strategii, inwestycji i projektów rozwojowych, które mieliśmy okazję finansować i współtworzyć.

Nasza wiedza obejmuje kompleksowy przekrój usług finansowych dla przedsiębiorstw, a także innych dostępnych możliwości wspierania ich działalności.

Nasza misja


Naszą Pasją jest Wspieranie Rozwoju Naszych Klientów

Nasza wizja


Wykorzystując wiedzę, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz stawiając na zaangażowane podejście, wspieramy wdrożenia bieżących optymalizacji i projektów rozwojowych naszych Klientów. Zapewniając profesjonalne wsparcie, ułatwiamy budowanie partnerskich relacji biznesowych pomiędzy naszymi Klientami a ich interesariuszami, instytucjami finansowymi, jak i potencjalnymi inwestorami

OFERTA


Doradztwo strategiczne

Dokonywanie rocznej, kompleksowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w tym oceny ratingowej oraz limitów zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, w odniesieniu do wskaźników branżowych i głównych konkurentów.

Dokonywanie kwartalnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w tym szacowanie wskaźników finansowych wymaganych przez instytucje finansujące. 

Wsparcie procesów negocjacji warunków finansowania z instytucjami finansującymi.  

Przeprowadzanie analiz umów finansowania i rekomendowanie najlepszego wyboru z różnych instrumentów finansowych.

Monitorowanie warunków zawartych umów finansowania zewnętrznego w okresach tymi umowami wymaganych.

Ustanawianie zabezpieczeń lub zmian do zabezpieczeń dla instytucji finansujących w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Prowadzenie kompleksowej korespondencji z instytucjami finansującymi w imieniu i za zgodą Klienta.

Pełna obsługa finansowa

Instytucje finansowe

Sporządzanie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i analiz warunków innych kontraktów, w tym kompleksowa ocena ryzyk finansowych.

Przygotowywanie raportów o sytuacji finansowej kontrahentów w celu wsparcia procesów negocjacji i/lub ustalania warunków i limitów płatności. 

Przygotowywanie raportów z zakresu controllingu bieżącej działalności operacyjnej w zakresie uzgodnionym z Klientem.

Uczestnictwo w spotkaniach z kadrą zarządzającą i interesariuszami Klienta, w celu wspierania podejmowanych decyzji strategicznych i finansowych.

Przygotowywanie materiałów prezentacyjnych dla interesariuszy Klienta w języku polskim i angielskim.

Usługi rachunkowo-księgowe oraz doradztwo podatkowe i prawne realizowane poprzez naszych rekomendowanych partnerów współpracujących.

 

Pełna obsługa finansowa

Potrzeby wewnętrzne

Sporządzanie analiz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i analiz warunków innych kontraktów, w tym kompleksowa ocena ryzyk finansowych.

Przygotowywanie raportów o sytuacji finansowej kontrahentów w celu wsparcia procesów negocjacji i/lub ustalania warunków i limitów płatności. 

Przygotowywanie raportów z zakresu controllingu bieżącej działalności operacyjnej w zakresie uzgodnionym z Klientem.

Uczestnictwo w spotkaniach z kadrą zarządzającą i interesariuszami Klienta, w celu wspierania podejmowanych decyzji strategicznych i finansowych.

Przygotowywanie materiałów prezentacyjnych dla interesariuszy Klienta w języku polskim i angielskim.

Usługi rachunkowo-księgowe oraz doradztwo podatkowe i prawne realizowane poprzez naszych rekomendowanych partnerów współpracujących.

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do pozyskania finansowania zwrotnego i bezzwrotnego, z wyłączeniem dokumentacji prawnej i wycen majątku.

Budowanie optymalnej z punktu widzenia Klienta i skutecznego wdrożenia struktury finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prowadzenie procesu pozyskiwania i negocjacji warunków finansowania z instytucjami finansującymi.

Przeprowadzanie analiz umów finansowania i rekomendowanie najlepszego wyboru z różnych instrumentów finansowych.

Przygotowywanie teaserów inwestycyjnych i innej dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania bezpośredniego zaangażowania kapitałowego.

Wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.

Współpraca


Zapewniamy pełne dopasowanie zakresu usług do potrzeb Klienta

Bezpłatny wstępny audyt finansowy i strategiczny

Umowa pojedynczego zlecenia

Umowa stałej współpracy w zakresie obsługi finansowej

Jakość oraz rzetelne i proste podejście do cen

Nasi Klienci płacą za efekty, a stworzona przez nas wartość z nadwyżką pokrywa koszty naszych usług

Gwarantujemy pełną poufność – możliwość podpisania umowy NDA

KONTAKT


Partnerzy Biznesowi Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Madalińskiego 8/118

70-101 Szczecin

+48 792 957 555
+48 505 088 840

BIURO

ul. Jagiellońska 67 (wejście B)
70-111 Szczecin